Blog

Всеки новоприет студент се записва в отдел “Студенти” – корпус 1, офис 212 и 213, като представя следните документи: 

1. карта за записване (получава се на място);
2. две снимки;
3. документ от ТЕЛК или НЕЛК или документ за родство за ползване на намаление (оригинал и ксерокопие).

Таксата за обучение се заплаща в определения 5-дневен срок след съответното класиране, в Корпус 1, каса 201 и каса 209.

За заплащане на студентски такси по банков път в лева:  
Банка ДСК  BGN – IBAN:  BG12STSA93000021472085, BIC: STSABGSF

Семестриални такси за обучение за 2015/2016 академична година

Такси за обучение 2016/2017 Студенти Курсисти
Магистърска програма “Архитектура” 1650 лв.
Магистърска програма “Право” 1600 лв.
Бакалавърски програми 1200 лв. 1100 лв.
Бакалавърски програми (РО)- изключения
„Управление на бизнеса и предприемачеството“, „Графичен дизайн“, „Информатика“, “Информационни технологии“, „Кино и телевизия“, „Маркетинг“, „Мрежови технологии“ (на английски език), „Мултимедия и компютърна графика“, „Психология“, „Реклама“, “Счетоводство и одит“, „Туризъм“, „Финанси”
1300 лв. 1200 лв.
„Интериорен дизайн“, „Мода“, “Психология” (на английски език), „Театър“, „Пластични изкуства“  1400 лв. 1300 лв.
 „Музика“  1600 лв. 1500 лв.
Програма за Професионален бакалавър (РО) – „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството“ (на български език)  1000 лв. 1000 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДИМСТВА

По време на обучението си студентите имат право на следните безплатни услуги и материали:

 • подпомагащо електронно обучение в MOODLE НБУ;
 • учебници (за студентите дистанционно обучение);
 • карти за копирните центрове в библиотеката (за студентите редовно обучение);
 • право да ползват за своето обучение библиотеката на НБУ;
 • дистанционен достъп до електронни бази данни;
 • достъп до интернет в сградите на Университета;
 • личен е-mail.

Нов български университет предлага на своите студенти възможности за допълнително редуциране на таксата за обучение чрез:

 • Намаления за записан брой курсове – 35 % върху горницата над учебна такса програма и два аудиторни лекционни курса;
 • Намаления за семейства (съпрузи, братя, сестри, родители и деца) – при формиране на учебната такса вторият записан член на семейството се ползва с 25 % намаление. Необходимо е да бъдат представени документи за родство, а първият член на семейството (с по-малък факултетен номер) да е заплатил семестриалната си такса за обучение);
 • Намаления за студенти в неравностойно положение (50 % и над 50 % трайно намалена работоспособност) – 50 % намаление.

[su_list]

[/su_list] [su_box title=”НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ” box_color=”#3337a5″]

 • тел: (02) 8110 180; (02) 8110 212; (02) 8110 265; 
 • адрес: гр. София, ул. Монтевидео 21
 • сайт: https://www.nbu.bg

[/su_box]