Blog

logo-vtu

КАК МОГА ДА КАНДИДАТСТВАМ?

 • с оценка от държавен зрелостен изпит (матура);
 • ИЛИ с университетски кандидатстудентски изпит;
 • ИЛИ с факултетски изпит.

Кандидат-студентите полагат конкурсни изпити за желаните специалности съгласновж. тук по предварително обявен график – вж. тук.

Конкурсните изпити биват два вида: университетски и факултетски (вж. тук). Университетските изпити са по български език, история и английски език. С факултетски изпит може да се кандидатства за определени специалности в рамките на съответния факултет (вж. тук).

СПРАВОЧНИК ЗА КАНДИДАТ СТУДЕНТА – ИЗТЕГЛИ ТУК

КОГА ЗАПОЧВА ПОДАВАНЕТО НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ ЗА ОБЯВЕНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ?

Заявления за явяване на конкурсен изпит се подават от 13 февруари до 10 юли 2016 г.
Приемът приключва два дни преди съответния конкурсен изпит.

От 15 юни до 2 юли 2016 г., включително в съботните и неделните дни, изберете една от двете възможности:

 • Подаване на документи за участие в класиране;
 • Записване без участие в класиране.

Внимание! Бюрата за прием на кандидатстудентски документи извън Велико Търново могат да приключат работа преди 2 юли. Моля, интересувайте се на посочените телефони на бюрата за крайните дати.

Всички срокове и дати може да видите тук.

КАКВИ СА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ?

Кандидат-студентите представят следните документи:

 • Заявление по образец.
 • Квитанция от платена такса за кандидатстване (плаща се при подаване на документите). От такса се освобождават: лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; кръгли сираци (до 25 години); родители с три и повече деца; лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи – срещу представен документ.
 • Оригинал и копие на дипломата за средно образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата веднага след оформяне на документите. Завършилите средно образование в чуждестранни училища представят диплома, легализирана и призната от Министерството на образованието и науката и приравнена към шестобалната система.
 • Лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалидите, кръглите сираци до 25-годишна възраст, родителите с три и повече деца и близнаците, които кандидатстват едновременно във ВТУ по едно и също професионално направление, лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства.
 • Желаещите да възстановят загубени студентски права в същата специалност на ВТУ представят уверение за завършен най-малко първи курс.

Документите се подават лично или чрез друго лице във ВТУ и в обявените приемни бюра в страната.

Всички срокове и дати може да видите тук.

КЪДЕ МОГА ДА КАНДИДАТСТВАМ?

Кандидат-студентите представят следните документи:

КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

Обяваване на първо класиране – 6 юли 2016
Записване – 7 и 8 юли 2016

Обяваване на второ класиране – 11 юли 2016
Записване – 12 и 13 юли 2016

[su_list]

[/su_list]

 [su_box title=”Великотърновски университет Св.Св. Кирил и Методий” style=”glass” box_color=”#3337a5″]

 • тел. +359 62 628 030; +359 62 618 222
 • адрес: 5000 Велико Търново, ул. “Т.Търновски” №2
 • сайт: www.uni-vt.bg  [/su_box]