Матура по Математика от 2007г. до 2017г.

Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) по Математика за 2007г., 2008г., 2009г., 2010г., 2011г., 2012г., 2013г., 2014г., 2015г., 2016г. , 2017г.

Математика – 2007 г. – тест, отговори (пробен изпит)

Математика – 03 юни 2008 г. – тест, отговори

Математика – 04 юни 2008 г. – тест, отговори

Математика – 02 септември 2008 г. – тест, отговори, решения задачи № 26,27 и 28

Математика – 19 май 2009 г. – тест, отговори

Математика – 26 май 2009 г. – тест, отговори

БЕЗПЛАТЕН Математика– 01 септемвери 2009 г. – тест и отговори

Математика– 02 септемвери 2009 г. – тест и отговори

Математика– 17 май 2010 г. – тест и отговори

Математика– 18 май 2010 г. – тест и отговори

Математика – 1 септември 2011 г. – тест, отговори

Математика (ДЗИ по желание) – 23 май 2011 г. – тест, отговори

Математика – 19 май 2011 г. – тест, отговори

Математика – 23 май 2012 г. – тест и отговори

Математика – 29 май 2012 г. – тест и отговори

Математика (ДЗИ по желание) – 30 май 2012 г. – тест и отговори

Математика – 31 август 2012 г. – тест и отговори

Математика – 23 май 2013 г. – тест и отговори

Математика (ДЗИ по желание) – 27 май 2013 г. – тест и отговори

Математика – 23 май 2014 г. – тест, отговори

Математика – 27 май 2014 г. – тест и отговори

Математика – 29 август 2014 г. – тест, отговори

Математика – 22 май 2015 г. – тест и отговори

Математика (ДЗИ по желание) – 26 май 2015 г. – тест и отговори

Математика – 28 август 2015 г. – тест и отговори

Вижте датите за провеждане на Матури 2018г.

[su_box title=”Тук може да намерите примерни тестове за Държавни Зрелостни Изпити (Матури).” box_color=”#4f8185″]

Вашият коментар