Матура по Английски език 2007г. до 2017г.

Матура по Английски език за 2007г., 2008г., 2009г., 2010г., 2011г., 2012г., 2013г., 2014г., 2015г.,2016г., 2017г.

Английски език – 2007 г. – тест, отговори, тескт (пробен изпит)

Английски език – 03 юни 2008 г. – тест, отговори, тескт

Английски език – 08 юни 2008 г. – тест, отговори, тескт

Английски език – 02 септември 2008 г. – тест, отговори

Английски език – 19 май 2009 г. – тест, отговори, тескт

Английски език – 30 май 2009 г. – тест, отговори, тескт

Английски език – 01 септемвери 2009 г. – тест, отговори и текст

Английски език – 09 септемвери 2009 г. – тест и отговори и текст

Английски език – 17 май 2010 г. – тест и отговори и текст

Английски език – 26 май 2010 г. – тест и отговори текст

Английски език – 1 септември 2011 г. – тест, текстове, отговори

Английски език (ДЗИ по желание) – 26 май 2011 г. – тест, текстове, отговори

Английски език – 31 август 2012 г. – тест, текстове, отговори

Английски език (ДЗИ по желание) – 28 май 2012 г. – тест, текстове, отговори

Английски език – 29 май 2012 г. – тест, текстове, отговори

Английски език – 23 май 2012 г. – тест, текстове, отговори

Английски език (ДЗИ по желание) – 29 май 2013 г. – тест, текстове, отговори

Английски език – 23 май 2013 г. – тест, текстове, отговори

Английски език – 23 май 2014 г. – тест, текстове, отговори

Английски език (ДЗИ по желание) – 27 май 2014 г. – тест и отговори текст

Английски език – 29 август 2014 г. – тест, текстове, отговори

Английски език – 22 май 2015 г. – тест и отговори текст

Английски език (ДЗИ по желание) – 26 май 2015 г. – тест и отговори текст

Английски език – 28 август 2015 г. – тест и отговори текст

Вижте учебно-изпитната програма за матурата по Анлигйски език

Вижте датите за провеждане на Матури 2018г.

[su_box title=”Допълнителни материали за подготовка по Английски език за матура и кандидат-студенти” style=”glass” box_color=”#3337a5″ title_color=”#ffffff”]

[su_box title=”Тук може да намерите примерни тестове за Държавни Зрелостни Изпити (Матури).” box_color=”#4f8185″]

Вашият коментар