Матури за 2015 г. – отговори на всички предмети

matura-izpit-2015Отговори на матура 2015 г.
Отговори и решения на всички предмети от Държавни зрелостни изпити(ДЗИ) 2015 г. 

ИЗТЕГЛИ ВСИЧКИ ТЕСТОВЕ И ОТГОВОРИ

Български език и литература – 22 май 2015 г. – тест и отговори – БЕЗПЛАТНО

Български език и литература – 27 август 2015 г. – тест и отговори

Математика – 22 май 2015 г. – тест и отговори

Математика (ДЗИ по желание) – 26 май 2015 г. – тест и отговори

Математика – 28 август 2015 г. – тест и отговори

История и цивилизация – 22 май 2015 г. – тест и отговори

История и цивилизация (ДЗИ по желание) – 26 май 2015 г. – тест и отговори

История и цивилизация – 28 август 2015 г. – тест и отговори

География и икономика – 22 май 2015 г. – тест и отговори

География и икономика (ДЗИ по желание) – 28 май 2015г. – тест и отговори

География и икономика – 28 август 2015 г. – тест и отговори

Биология и здравно образование – 22 май 2015 г. – тест и отговори

Биология и здравно образование  (ДЗИ по желание) – 27 май 2015 г. – тест и отговори

Биология и здравно образование – 28 август 2015 г. – тест и отговори

Химия и опазване на природната среда – 22 май 2015 г. – тест и отговори

Химия и опазване на природната среда  (ДЗИ по желание) – 27 май 2015 г. – тест и отговори

Химия и опазване на природната среда – 28 август 2015 г. – тест и отговори

Физика и астрономия – 22 май 2015 г. – тест и отговори

Физика и астрономия (ДЗИ по желание) – 28 май 2015 г. – тест и отговори

Физика и астрономия – 28 август 2015 г. – тест и отговори

Предметен цикъл „Философия” – 22 май 2015 г. – тест и отговори

Предметен цикъл „Философия” (ДЗИ по желание) – 28 май 2015 г. – тест и отговори

Предметен цикъл „Философия” – 28 август 2015 г. – тест и отговори

Английски език – 22 май 2015 г. – тест и отговори текст

Английски език (ДЗИ по желание) – 26 май 2015 г. – тест и отговори текст

Английски език – 28 август 2015 г. – тест и отговори текст

Немски език – 22 май 2015 г. – тест и отговори текст

Немски език (ДЗИ по желание) – 28 май 2015 г. – тест и отговори текст

Немски език – 28 август 2015 г.– тест и отговори текст

Френски език – 22 май 2015 г. – тест и отговори текст

Френски език (ДЗИ по желание) – 27 май 2015 г. – тест и отговори текст

Испански език – 22 май 2015 г. – тест и отговори текст

Испански език (ДЗИ по желание) – 27 май 2015 г. – тест и отговори текст

Испански език – 28 август 2015 г. – тест и отговори текст

Руски език – 22 май 2015 г. – тест и отговори текст

Руски език (ДЗИ по желание) – 26 май 2015 г. – тест и отговори текст

Руски език – 28 август 2015 г.- тест и отговори текст

Италиански език – 22 май 2015 г. – тест и отговори текст

Италиански език  (ДЗИ по желание) – 27 май 2015 г. – тест и отговори текст

ИЗТЕГЛИ ВСИЧКИ ТЕСТОВЕ И ОТГОВОРИ

Вижте датите за провеждане на Матури 2018г.

Вижте учебно-изпитната програма по:

Критерии за оценяване на матура:

[su_box title=”Допълнителни материали за подготовка за матура 2018 и кандидат-студенти 2018″ box_color=”#3337a5″ title_color=”#ffffff”]

[su_box title=”Тук може да намерите примерни тестове за Държавни Зрелостни Изпити (Матури).” box_color=”#4f8185″]