Матури за 2011 г. – отговори на всички предмети

Държавни зрелостни изпити (Матура) – 2011 г.

Български език и литература – 31 август 2011 г. – тест, отговори

Български език и литература – 17 май 2011 г. – тест, отговори

Математика – 1 септември 2011 г. – тест, отговори

Математика (ДЗИ по желание) – 23 май 2011 г. – тест, отговори

Математика – 19 май 2011 г. – тест, отговори

Физика и астрономия – 1 септември 2011 г. – тест, отговори

Физика и астрономия (ДЗИ по желание) – 22 май 2011 г. – тест, отговори

Физика и астрономия – 19 май 2011 г. – тест, отговори

Биология и здравно образование – 1 септември 2011 г. – тест, отговори

Биология и здравно образование (ДЗИ по желание) – 21 май 2011 г. – тест,отговори

Биология и здравно образование – 19 май 2011 г. – тест, отговори

Химия и опазване на природната среда – 1 септември 2011 г. – тест, отговори

Химия и опазване на природната среда (ДЗИ по желание) – 23 май 2011 г. – тест,отговори

Химия и опазване на природната среда – 19 май 2011 г. – тест, отговори

История и цивилизация – 1 септември 2011 г. – тест, отговори

История и цивилизация (ДЗИ по желание) – 22 май 2011 г. – тест, отговори

История и цивилизация – 19 май 2011 г. – тест, отговори

География и икономика – 1 септември 2011 г. – тест, отговори

География и икономика (ДЗИ по желание) – 20 май 2011 г. – тест, отговори

География и икономика – 19 май 2011 г. – тест, отговори

Предметен цикъл „Философия” – 1 септември 2011 г. – тест, отговори

Предметен цикъл „Философия” (ДЗИ по желание) – 21 май 2011 г. – тест,отговори

Предметен цикъл „Философия” – 19 май 2011 г. – тест, отговори

Английски език – 1 септември 2011 г. – тест, текстове, отговори

Английски език (ДЗИ по желание) – 26 май 2011 г. – тест, текстове, отговори

Английски език – 19 май 2011 г. – тест, текстове, отговори

Френски език – 1 септември 2011 г. – тест, текстове, отговори

Френски език (ДЗИ по желание) – 26 май 2011 г. – тест, текстове, отговори

Френски език – 19 май 2011 г. – тест, текстове, отговори

Немски език – 1 септември 2011 г. – тест, текстове, отговори

Немски език (ДЗИ по желание) – 29 май 2011 г. – тест, текстове, отговори

Немски език – 19 май 2011 г. – тест, текстове, отговори

Испански език – 1 септември 2011 г. – тест, текстове, отговори

Испански език (ДЗИ по желание) – 28 май 2011 г. – тест, текстове, отговори

Испански език – 19 май 2011 г. – тест, текстове, отговори

Руски език – 1 септември 2011 г. – тест, текстове, отговори

Руски език (ДЗИ по желание) – 29 май 2011 г. – тест, текстове, отговори

Руски език – 19 май 2011 г. – тест, текстове, отговори

Италиански език – 1 септември 2011 г. – тест, текстове, отговори

Италиански език (ДЗИ по желание) – 28 май 2011 г. – тест, текстове, отговори

Италиански език – 19 май 2011 г. – тест, текстове, отговори

Вижте датите за провеждане на Матури 2018г.

Вижте учебно-изпитната програма по:

Критерии за оценяване на матура:

[su_box title=”Допълнителни материали за подготовка за матура 2018 и кандидат-студенти 2018″ box_color=”#3337a5″ title_color=”#ffffff”]

[su_box title=”Тук може да намерите примерни тестове за Държавни Зрелостни Изпити (Матури).” box_color=”#4f8185″]

Вашият коментар