Примерни тестове по Английски език за матура и кандидат-студенти

Материали и тестове за самоподготовка по Английски език.

Материалите и тестовете са подходящи за матура и кандидат-студенти.

БЕЗПЛАТЕН – слушане с разбиране – тескт и отговори

Тест – слушане с разбиране 1 – текст и отговори

Тест – слушане с разбиране 2 – текст и отговори

Тест – слушане с разбиране 3 – текст и отговори

Тест – слушане с разбиране 4 – текст и отговори

Тест – слушане с разбиране 5 – текст и отговори

Тест – слушане с разбиране 6 – текст и отговори

Тест – слушане с разбиране 7 – текст и отговори

Тест – слушане с разбиране 8 – текст и отговори

Тест – слушане с разбиране 9 – текст и отговори

Тест – слушане с разбиране 10 – текст и отговори

БЕЗПЛАТЕН – четене с разбиране – тескт и отговори

Тест – четене с разбиране 1 – текст и отговори

Тест – четене с разбиране 2 – текст и отговори

Тест – четене с разбиране 3 – текст и отговори

Тест – четене с разбиране 4 – текст и отговори

Тест – четене с разбиране 5 – текст и отговори

 Тест – четене с разбиране 6 – текст и отговори

 Тест – четене с разбиране 7 – текст и отговори

Тест – четене с разбиране 8 – текст и отговори

Тест – четене с разбиране 9 – текст и отговори

Тест – четене с разбиране 10 – текст и отговори

БЕЗПЛАТЕН – Есе – 1 – текст и отговори

Есе – 1 – текст и отговори

Есе – 2 – текст и отговори

Есе – 3 – текст и отговори

Есе – 4 – текст и отговори

Есе – 5 – текст и отговори

БЕЗПЛАТЕН – Cloze Test – тескт и отговори

Cloze Test – 1 – текст и отговори

Cloze Test – 2 – текст и отговори

Cloze Test – 3 – текст и отговори

Cloze Test – 4 – текст и отговори

Cloze Test – 5 – текст и отговори

Cloze Test – 6 – текст и отговори

Cloze Test – 7 – текст и отговори

Cloze Test – 8 – текст и отговори

Cloze Test – 9 – текст и отговори

Cloze Test – 10-текст и отговори

Вижте учебно-изпитната програма за матурата по Анлигйски език

Вижте датите за провеждане на Матури 2016г.

[su_box title=”Допълнителни материали за подготовка по Английски език за матура и кандидат-студенти” style=”glass” box_color=”#3337a5″ title_color=”#ffffff”]

[su_box title=”Тук може да намерите примерни тестове за Държавни Зрелостни Изпити (Матури).” box_color=”#4f8185″]