Blog

testoveТестовете за интелигентност са предназначени за самоподготовка на кандидат-студенти, както и за кандидат-студенти в Университет “Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас. В тях се съдържат осем варианта с отговорите към тях.

Всеки от вариантите включва следните модули: откриване на най-подходящия антоним на дадена дума, откриване на логическа връзка (аналогия) при двойки думи, допълване на изречения, анаграми, математически и логически задачи. Всички задачи имат за цел да установят не само общата и езиковата култура на кандидата, но и умението за бързо и логично мислене.

Тест за Интелигентност  1 – въпроси и отговори БЕЗПЛАТЕН

Тест за Интелигентност  1 – въпроси и отговори

Тест за Интелигентност  2 – въпроси и отговори