Blog

ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ УНСС (ЕПИ)

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

БЕЗПЛАТЕН тест по Български език – въпроси и отговори Примерен тест 5 – въпроси и отговори
Примерен тест по Български език 1 – въпроси и отговори Примерен тест 6 – въпроси и отговори
Примерен тест по Български език 2 – въпроси и отговори Примерен тест 7 – въпроси и отговори
Примерен тест по Български език 3 – въпроси и отговори Примерен тест 8 – въпроси и отговори
Примерен тест по Български език 4 – въпроси и отговори Примерен тест 9 – въпроси и отговори


ИСТОРИЯ

БЕЗПЛАТЕН тест по История – въпроси и отговори БЕЗПЛАТЕН тест по История – въпроси и отговори
Примерен тест по История 1 – въпроси и отговори Примерен тест по История 11-въпроси и отговори
Примерен тест по История 2 – въпроси и отговори Примерен тест по История 12-въпроси и отговори
Примерен тест по История 3 – въпроси и отговори Примерен тест по История 13-въпроси и отговори
Примерен тест по История 4 – въпроси и отговори Примерен тест по История 14-въпроси и отговори
Примерен тест по История 5 – въпроси и отговори Примерен тест по История 15-въпроси и отговори
Примерен тест по История 6 – въпроси и отговори Примерен тест по История 16-въпроси и отговори
Примерен тест по История 7 – въпроси и отговори Примерен тест по История 17-въпроси и отговори
Примерен тест по История 8 – въпроси и отговори Примерен тест по История 18-въпроси и отговори
Примерен тест по История 9 – въпроси и отговори Примерен тест по История 19-въпроси и отговори
Примерен тест по История 10-въпроси и отговори Хронология на Българската история – изтегли
 

ГЕОГРАФИЯ

БЕЗПЛАТЕН тест по География  –въпроси и отговори БЕЗПЛАТЕН тест по География  –  въпроси и отговори
Примерен тест по География 1 – въпроси и отговори Примерен тест по География 10 – въпроси и отговори
Примерен тест по География 2 – въпроси и отговори Примерен тест по География 11 – въпроси и отговори
Примерен тест по География 3 – въпроси и отговори Примерен тест по География 12 – въпроси и отговори
Примерен тест по География 4 – въпроси и отговори Примерен тест по География 13 – въпроси и отговори
Примерен тест по География 5 – въпроси и отговори Примерен тест по География 14 – въпроси и отговори
Примерен тест по География 6 – въпроси и отговори Примерен тест по География 15 – въпроси и отговори
Примерен тест по География 7 – въпроси и отговори Примерен тест по География 16 – въпроси и отговори
Примерен тест по География 8 – въпроси и отговори Примерен тест по География 17 – въпроси и отговори
Примерен тест по География 9 – въпроси и отговори Примерен тест по География 18 – въпроси и отговори

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БЕЗПЛАТЕН – слушане с разбиране – тескт и отговори
Тест – слушане с разбиране 1 – текст и отговори Тест – слушане с разбиране 6 – текст и отговори
Тест – слушане с разбиране 2 – текст и отговори Тест – слушане с разбиране 7 – текст и отговори
Тест – слушане с разбиране 3 – текст и отговори Тест – слушане с разбиране 8 – текст и отговори
Тест – слушане с разбиране 4 – текст и отговори Тест – слушане с разбиране 9 – текст и отговори
Тест – слушане с разбиране 5 – текст и отговори Тест – слушане с разбиране 10-текст и отговори
БЕЗПЛАТЕН – четене с разбиране – тескт и отговори
Тест – четене с разбиране 1 – текст и отговори  Тест – четене с разбиране 6 – текст и отговори
Тест – четене с разбиране 2 – текст и отговори  Тест – четене с разбиране 7 – текст и отговори
Тест – четене с разбиране 3 – текст и отговори  Тест – четене с разбиране 8 – текст и отговори
Тест – четене с разбиране 4 – текст и отговори  Тест – четене с разбиране 9 – текст и отговори
Тест – четене с разбиране 5 – текст и отговори  Тест – четене с разбиране 10-текст и отговори
БЕЗПЛАТЕН – Есе – 1 – текст и отговори Есе – 3 – текст и отговори
Есе – 1 – текст и отговори Есе – 4 – текст и отговори
Есе – 2 – текст и отговори Есе – 5 – текст и отговори
БЕЗПЛАТЕН – Cloze Test – тескт и отговори
Cloze Test – 1 – текст и отговори  Cloze Test – 6 – текст и отговори
Cloze Test – 2 – текст и отговори  Cloze Test – 7 – текст и отговори
Cloze Test – 3 – текст и отговори  Cloze Test – 8 – текст и отговори
Cloze Test – 4 – текст и отговори  Cloze Test – 9 – текст и отговори
Cloze Test – 5 – текст и отговори  Cloze Test – 10-текст и отговори

ТЕСТОВЕ ОТ МИНАЛИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КАМПАНИИ ПРОВЕДЕНИ В УНСС
за 2007г., 2008г., 2009г. 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ-2007г.

БЕЗПЛАТЕН УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит БЕЛ ТЕСТ предварителна сесия – КСК – 2007
УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит БЕЛ ТЕСТ изпитна сесия – КСК – 2007
УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит ИКОНОМИКА ТЕСТ предварителна сесия – КСК – 2007
УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит ИКОНОМИКА ТЕСТ изпитна сесия – КСК – 2007
УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит ГЕОГРАФИЯ ТЕСТ предварителна сесия – КСК – 2007
УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит ГЕОГРАФИЯ ТЕСТ изпитна сесия – КСК – 2007
УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит МАТЕМАТИКА ТЕСТ предварителна сесия – КСК – 2007
УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит МАТЕМАТИКА ТЕСТ изпитна сесия – КСК – 2007
УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит ИСТОРИЯ ТЕСТ предварителна сесия – КСК – 2007
УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит ИСТОРИЯ ТЕСТ изпитна сесия – КСК – 2007

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ-2008г.

БЕЗПЛАТЕН УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит БЕЛ ТЕСТ предварителна сесия – КСК – 2008
УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит БЕЛ ТЕСТ изпитна сесия – КСК – 2008
УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит ИКОНОМИКА ТЕСТ предварителна сесия – КСК – 2008
УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит ИКОНОМИКА ТЕСТ изпитна сесия – КСК – 2008
УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит ГЕОГРАФИЯ ТЕСТ предварителна сесия – КСК – 2008
УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит ГЕОГРАФИЯ ТЕСТ изпитна сесия – КСК – 2008
УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит МАТЕМАТИКА ТЕСТ предварителна сесия – КСК – 2008
УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит МАТЕМАТИКА ТЕСТ изпитна сесия – КСК – 2008
УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит ИСТОРИЯ ТЕСТ предварителна сесия – КСК – 2008
УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит ИСТОРИЯ ТЕСТ изпитна сесия – КСК – 2008

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ-2009г.

БЕЗПЛАТЕН УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит БЕЛ ТЕСТ предварителна сесия – КСК – 2009
УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит БЕЛ ТЕСТ изпитна сесия – КСК – 2009
УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит ИКОНОМИКА ТЕСТ предварителна сесия – КСК – 2009
УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит ИКОНОМИКА ТЕСТ изпитна сесия – КСК – 2009
УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит ГЕОГРАФИЯ ТЕСТ предварителна сесия – КСК – 2009
УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит ГЕОГРАФИЯ ТЕСТ изпитна сесия – КСК – 2009
УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит МАТЕМАТИКА ТЕСТ предварителна сесия – КСК – 2009
УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит МАТЕМАТИКА ТЕСТ изпитна сесия – КСК – 2009
УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит ИСТОРИЯ ТЕСТ предварителна сесия – КСК – 2009
УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит ИСТОРИЯ ТЕСТ изпитна сесия – КСК – 2009

[su_list]

[/su_list]

[su_box title=”Универститет за Национално и Световно Стопанство” style=”glass” box_color=”#aa2f34″]

  • тел. (02) 8195 211; факс (02) 962 39 03
  • телефонна централа (02) 8195
  • адрес: 1700 София, Студентски град “Хр. Ботев”, УНСС
  • сайт: www.unwe.bg

[/su_box]