Как се пише ЛИС? Структура и функции на структурните компоненти – тема, теза, аргументи

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

bylgarski-ezik1.Същност– литературноинтерпретативното съчинение (лис)  е аргументативен текст, който представлява целенасочена, задълбочена и аргументирана интерпретация на художествен текст или откъс от него във връзка с формулираната в заглавието тема.
Интерпретация – тълкуване на художествения текст.

При създаване на литературноинтерпретативно съчинение преминаваме през три етапа: подготовка, изграждане и редактиране на текста:

 • Подготовката за създаване на текста включва няколко дейности:
  Запознаваме се със съдържанието на художествения текст и проучваме литературнокритически текстове за произведението. Анализираме жанрови, структурни, езикови и пр. особености на творбата. Интерпретираме смисъла на различни изразни средства.
 • Анализираме темата на текста и откриваме ключовите думи, коментираме условията на общуване и целите на общуване. Те ни ориентират към използване на езикови средства, подходящи за общуване в официална обстановка.
 • Правим план на текста – записваме идеи, които ни се струват важни за формулиране на тезата, доказателствата и изводите; подреждаме идеите по значимост като основа за композиционен вариант.

2.Структуриране и композиране на съчинението ( увод, теза, изложение, заключение)

 • Осмисляме темата, заложена в заглавието.
 • Създаваме встъпителна част (увод) – той трябва да бъде целенасочен, осъществяващ връзката с проблематиката на произведението, която ще се интерпретира по- нататък.
 • Формулираме тезата – това е твърдение, което представя позицията на пишещия по поставената тема. Формулировката трябва да бъде ясна и точна, убедителна за читателя, да набелязва основните твърдения, които ще се доказват в изложението.
 • Изложение – разгръщаме набелязаните в тезата идеи под формата на микротези, които аргументираме с помощта на разсъждения, примери от текста, цитати и т.н.
  • Микротеза – твърдение, подчинено на основната теза
  • Аргументативна верига – аргументи, доказателства, изводи:
 • Заключение- обобщаващ извод върху казаното в изложението. В извода се стараем да не повтаряме направените разсъждения, а да обобщим идеите си, като ги синтезираме в няколко изречения.
 • След като напишем текста, четем го критично и редактираме допуснатите езикови, стилови и текстови грешки.
 • Използва се научен стилов изказ. Основно глаголно време – сегашно историческо време.

3.Разсъждението, описанието и повествованието в аргументативния текст /ИС/.
3.1 Разсъждението – водещ вид текст. Това е речево действие, при което се предствя, обосновава и решава проблема. Търсят се причинно- следствени връзки.
3.2 Описанието – използва се в микротекстове, разкриващи признаци на предмет или явление, при портретна характеристика на герой, при описание на природни явления, при предаване на ситуация.
3.3 Повествованието – речево действие, с чиято помощ говорещият дава възможност на слушателя да придобие представа за събитието като еднократен процес.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Сподели