Blog

СПЕЦИАЛНОСТИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“ – 2015г.

Икономически университет – Варна предлага избор между 20 акредитирани специалности от четири професионални направления:

 • „Икономика“;
 • „Администрация и управление“;
 • „Туризъм“;
 • „Информатика и компютърни науки“

Обучението е в редовна (РО), задочна (ЗО) и дистанционна (ДО) форма.

Специалности

Форма на обучение

Счетоводство и одит

редовна и дистанционна

Финанси

редовна и дистанционна

Счетоводство и финанси

редовна

Икономика и търговия

 редовна и дистанционна

Бизнес икономика

редовна

Бизнес икономика
(с преподаване на английски език)

редовна

Строителен бизнес и предприемачество

редовна

Недвижими имоти и инвестиции

редовна и дистанционна

Маркетинг

редовна

Международен бизнес
(с преподаване на английски език)

редовна

Международни икономически отношения

редовна

Индустриален бизнес и предприемачество

редовна и дистанционна

Бизнес предприемачество и иновации
(с преподаване на английски език)

редовна

Логистика

редовна

Аграрен бизнес

редовна

Екоикономика

дистанционна

Бизнес информационни системи

редовна

Стокознание

редовна

Статистически бизнес анализ
и прогнозиране

редовна и дистанционна

Мениджмънт

редовна

Публична администрация

редовна

Туризъм

редовна и дистанционна

Международен туризъм
(с преподаване на руски език)

редовна

Информатика

редовна

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ИКОНОМИКА”

Завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър” получават професионална квалификация „икономист”, а завършилите образователно-квалификационна степен „магистър” – професионална квалификация „магистър по икономика”.

 • Специалност „СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ”
 • Специалност „ФИНАНСИ”
 • Специалност „ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА”
 • Специалност „БИЗНЕС ИКОНОМИКА”
 • Специалност „ИКОНОМИКА НА СТРОИТЕЛСТВОТО”
 • Специалност „ИКОНОМИКА НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ”
 • Специалност „МАРКЕТИНГ”
 • Специалност „МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС”
 • Специалност „МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ”
 • Специалност „ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”
 • Специалност „ЛОГИСТИКА”
 • Специалност „АГРАРЕН БИЗНЕС”
 • Специалност „БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”
 • Специалност „СТОКОЗНАНИЕ”
 • Специалност „СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ “

Завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър” получават професионална квалификация „мениджър”, а завършилите образователно-квалификационна степен „магистър” – професионална квалификация „магистър по мениджмънт”.

 • Специалност „МЕНИДЖМЪНТ”
 • Специалност „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ”
 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ТУРИЗЪМ”

Направление „Туризъм” осигурява специализирани професионални знания и умения според спецификата и тенденциите на съвременния туризъм. Специалността е акредитирана в трите образователно-квалификационни степени – „бакалавър”, „магистър” и „доктор”.
Качеството на учебния процес и добрата реализация на завършилите правят специалността търсена и популярна, както сред български, така и сред чуждестранни студенти. Досега са обучени повече от 3 000 студенти. От тях над 500 са чуждестранни граждани от 40 страни в света.

 • Специалност „ТУРИЗЪМ”
 • Специалност „МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ (с преподаване на руски език)”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”

Завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър” получават професионална квалификация „информатик”, а завършилите образователно-квалификационна степен „магистър” – професионална квалификация „магистър по информатика”.

 • Специалност „ИНФОРМАТИКА”

[su_list]

[/su_list]

[su_box title=”Икономически университет – гр. Варна” box_color=”#aa2f34″]

 • тел. 052/643-360
 • адрес: гр.Варна, бул. “Княз Борис I” №77
 • сайт: www.ue-varna.bg

[/su_box]