Blog

Специалности в Бургаски Свободен Университет за кандидат-студентска кампания 2015г.

Център по юридически науки
Право
Публична администрация
Център по икономически и управленски науки
Финанси
Счетоводство и контрол
Маркетинг
Бизнес администрация
Международни икономически отношения
Икономика и маркетинг на туризма
Център по информатика и технически науки
Информатика и компютърни науки 
Софтуерно инженерство 
Приложна информатика и мултимедия 
Комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници 
Компютърни системи и технологии 
Системно инженерство в индустрията и туризма
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Център по хуманитарни науки
Психология
Обществени комуникации и социална психология
Журналистика
Връзки с обществеността
Социални дейности и консултиране

 

[su_list]

[/su_list]

[su_box title=”Бургаски свободен университет” box_color=”#aa2f34″]

  • тел. +359 56 900 419, +359 56 900 400
  • адрес: 8001 Бургас, бул. “Сан Стефано” 62
  • сайт: www.bfu.bg

[/su_box]