Blog

Класирания за учебната 2016/2017 г.

Класиране м. май 2016 г.

 • Подаване на документи: 06 януари – 11 май 2016 г.
 • Обявяване на класирането: 18 май 2016 г.
 • Срокове за записване: 19 май – 27 май 2016 г.

Класиране м. юли 2016 г.

 • Подаване на документи: 06 януари – 06 юли 2016 г.
 • Обявяване на класирането: 13 юли 2016 г.
 • Срокове за записване: 14 юли – 22 юли 2016 г.

Резултати от ТОП и специализирани изпити

Всеки кандидат-студент може да провери своите резултати от ТОП и от специализираните изпити от меню Резултати от ТОП.  В това меню излизат и резултатите от отделните класирания.

Класиране и балообразуване

 1. Обявяване на класиране
 2. Срок за записване
 3. Регистрация
 4. Плащане на такси:

   в касите на НБУ – Корпус 1, офис 209, 201
   по банков път във всеки клон на Българска пощенска банка – 
   IBAN – BG02BPBI79401052399902

Всеки кандидат-студент участва в съответното класиране за програмите, които е посочил в заявлението за кандидатстване и за които има необходимите балообразуващи компоненти.
•    Списъкът на студентите, приети на всяко едно от класиранията, се обявява в сградата на университета и се публикува във www.nbu.bg. Приетите във всяка отделна програма се подреждат в низходящ ред по състезателен бал. Всеки, който има състезателен бал, достатъчен, за да бъде приет в повече от една програма, ще бъде приет в онази от програмите, която е поставил на по-предно място в заявлението си за кандидатстване (по степен на желание).
•    Когато на последното място за прием в дадена програма се класират двама или повече кандидат-студенти с равен състезателен бал, те всички се приемат за студенти.
•    За да запази мястото си в програмата, в която е приет, кандидат-студентът трябва да заплати таксата за обучение в определените срокове. При следващи класирания участва само за програмите, които са с по-висока степен на желание. Ако кандидатът е приет в програма, която е посочил на първо място, не участва в следващи класирания.
•    Приетите, но неплатили в срок кандидат-студенти, губят правата си и отпадат от следващо класиране за съответната програма. Продължават да участват в класирането само за тези програми, записани в заявлението, които са с по-висока степен на желание от програмата, в която са били приети.
•    Близнаци, които са кандидатствали едновременно в университета, се записват за студенти след успешно положени приемни изпити, ако поне един от тях е приет.

2. Балообразуване

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният състезателен бал е 1000 точки.

При формиране на бала участват следните компоненти:
•    общ резултат от ТОП;
•    резултати от отделни раздели на ТОП (за МП “Архитектура“ и МП “Право”);
•    оценка от специализирания кандидатстудентски изпит (когато програмата предвижда такъв);
•    за завършилите след 2003 г.: средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование или средна аритметична оценка от матурите;
•    за завършилите преди 2003 г.: средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.
Оценките по шестобалната система (от дипломата за средно и от специализираните изпити) се трансформират в точки (Т) по следната формула:
Т = (А – 2) х 25, където А е съответната шестобална оценка.

2.1. Балообразуване за бакалавърските програми без специализиран изпит
•    ТОП x 7
•    средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити x 3

2.2. Балообразуване за бакалавърските програми със специализиран изпит
•    ТОП x 5
•    средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити x 1
•    оценка от специализиран изпит x 4

2.3. Балообразуване за магистърска програма “Право”
•    ТОП x 6
•    раздел “Български език” от ТОП x 10
•    раздел “Литература” от ТОП x 10
•    раздел “История” от ТОП x 10
•    средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити x 1

2.4. Балообразуване за магистърска програма “Архитектура”
•    ТОП x 5
•    раздел “Математика” от ТОП x 10
•    оценка от специализиран изпит x 30
•    средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити x 1

[su_list]

[/su_list] [su_box title=”НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ” box_color=”#3337a5″]

 • тел: (02) 8110 180; (02) 8110 212; (02) 8110 265; 
 • адрес: гр. София, ул. Монтевидео 21
 • сайт: https://www.nbu.bg

[/su_box]