Blog

Решаването на какъвто и да е тест започва с неговото четене. Първият поглед към последователността от задачи дава представа за различните области от употребата на езика, които ще се проверяват като умения, и за начините за проверка. Така можете да се ориентирате към по-лесните за вас въпроси и да се насочите първо към тях, а по-трудните да оставите за премисляне.

Предварителният прочит не губи, а пести време и със сигурност предпазва от повече грешки.

Вижте датите за провеждане на Матури 2017г.

Вижте учебно-изпитната програма по:

[su_box title=”Допълнителни материали за подготовка за матура 2017 и кандидат-студенти 2017″ box_color=”#3337a5″ title_color=”#ffffff”]

[su_box title=”Тук може да намерите примерни тестове за Държавни Зрелостни Изпити (Матури).” box_color=”#4f8185″]