Blog

План за подготовка

Колкото по-добре планирате и извършите  подготовката за ЕПИ, толкова по-големи са вашите шансове за постигане на желаните резултати.

Независимо с колко време разполагате до датата на изпита, първото, което трябва да направите, е да решите предоставения в «Ръководство за самоподготовка за ЕПИ с примерни тестове – обща част” диагностичен тест за първата част на ЕПИ. Така ще установите съотношенията на верните и неверните отговори, които сте посочили по отделните теми на двата раздела на теста, и ще видите силните и слабите си страни.

Отделете време да се запознаете добре с формата на теста, да преговорите математическите и езиковите си знания, да се упражните с включените в ръководството работни тестове и в крайна сметка да намерите успешните за вас стратегии за решаването на теста.

Изучете внимателно ръководствата за самоподготовка по ЕПИ – обща и специална част. Започнете с диагностичните тестове и продължете с работните тестове. Проучете подробно препоръчаната литература.

Не забравяйте и възможностите, които ви предоставят някои от университетите. Те обичайно организират подготвителни курсове. Времето за тяхното провеждане и продължителност ще намерите също в техните Интернет страници.

Въпросите

За всеки от въпросите в ЕПИ предварително са формулирани по пет възможни отговора, от които само един е верен. Този тип въпроси се наричат закрити. Това, което трябва да направите, е да изберете само един от петте посочени отговора. Независимо къде сте учили – в най-малкия или в най-големия град, в най-престижното училище или самостоятелно – трябва да сте уверени, че броят на постигнатите от вас точки за верни отговори ви дават равен старт към входа за университета заедно с всички останали кандидати, които имат същото постижение.

Отговорите

Когато се явите на изпита, ще получите брошура с въпросите за своя индивидуален ЕПИ с отделен лист, в който трябва да отбележите избраните от вас отговори. Листовете за отговорите се “четат” от компютри, поради което трябва ясно да обозначите избрания от вас отговор. Трябва да сте сигурни, че отбелязвате отговорите на правилното място. Внимавайте например да не отбележите отговора на един въпрос на мястото, предназначено за друг въпрос.

Точките

Трите часа вече са изтекли, попълнили сте своя лист за отговори и сте го предали на квесторите. Какво следва?

Листовете отиват в изчислителния център, където се сканират за секунди (добре, че ги попълнихте внимателно) и компютърът изчислява точките.

За всеки въпрос, на който сте дали верен отговор, получавате четири точки! За всеки въпрос с грешен отговор губите една точка!

Сумата от точките от всички въпроси от двете части е вашият първоначален резултат. Впоследствие той се преобразува в шестобалната скала, която познавате от средното училище. Така за съответното постижение при решаването на теста ще получите оценка, с която сте свикнали – от  две до шест.

Стратегиите

Замисляли ли сте се защо някои показват по-добри резултати при тестове от други? Тайната не е само в по-доброто познаване на предмета на теста. Има и специфични стратегии за неговото решаване, които водят до получаване на допълнителни точки. Ако разберете какво изискват от вас съставителите на теста, това ще ви даде определено предимство. Съобразителните кандидат-студенти знаят как да използват времето за мислене, така че да отгатват верния отговор, дори първоначално да не го знаят със сигурност. Така те добавят повече точки към своя резултат.

Темпото

Мъдреците казват, че времето е всичко. ЕПИ потвърждава тази стара истина. Способността ви да определите собственото си темпо за решаване на теста е от изключително значение. Няколко са ръководните правила, които не бива да забравяте:

  • Има по-лесни и по-трудни въпроси – съобразете се с това. Това означава, че когато срещнете по-лесни въпроси, трябва да работите колкото е възможно по-бързо. По този начин ще имате повече време за по-трудните въпроси.
  • Имате нужда от часовник. Ако ви се наложи да определяте скоростта на решаване на теста, ще се нуждаете от часовник. Не тръгвайте на изпит без него, защото в залата, където решавате теста, може да няма часовник или да не го виждате. Не използвайте обаче алармите на часовника, защото той ще бъде прибран от квесторите.
  • Поставете си лични ограничения за скоростта на решаване. Използвайте примерните тестове, за да определите своето темпо и да видите как то влияе върху верността на отговорите. Ако отговорите на повечето от въпросите в границите на ограничението във времето, което сами сте си наложили, но допуснете много грешни  отговори, по-добре е да намалите скоростта на решаване. От друга страна, ако сте много старателни при обмислянето на отговорите, но не ви стигне времето за доста въпроси, ще се наложи да увеличите скоростта на работата си.
  • Запазете равномерност при решаването. Понякога е трудно да се продължи, но се налага да го направите. Не отделяйте прекалено много време за отговора на един въпрос, преди да сте се опитали да отговорите на всички въпроси. В теста може да има въпроси, на които може да отговорите по-лесно, затова не губете точки от това, че не сте стигнали до тях.
  • Невинаги очевидният отговор е правилният отговор. Когато стигнете до по-труд­ните въпроси, преценете внимателно посочените възможности за отговор. Опитайте се да вникнете в трудния въпрос.
  • Повторният преглед на нерешените въпроси е полезен. Ако работите с подходящо темпо, ще ви остане свободно време за повторен преглед на въпросите, на които не сте отговорили. Възможно е тогава да намерите верния отговор или пък да го отгатнете.

[su_list]

[/su_list]

[su_box title=”Универститет за Национално и Световно Стопанство” style=”glass” box_color=”#aa2f34″]

  • тел. (02) 8195 211; факс (02) 962 39 03
  • телефонна централа (02) 8195
  • адрес: 1700 София, Студентски град “Хр. Ботев”, УНСС
  • сайт: www.unwe.bg

[/su_box]