Blog

Бюра на центъра за кандидатстудентска подготовка и информация
за прием на кандидатстудентски документи за
Технически университет – гр. София, кампания 2017г.

Дейности        Срокове
1. Приемане на заявления и такси за предварителни тестове по математика и
за 
предварителен изпит по чужд език:
  • ? в ТУ – София, Учебен отдел,

блок 2, етаж 3

от 01.03.2017 г. до три дни преди датата на теста (от 9:00 до 16:00 ч., без събота и неделя)
  •  по интернет
 от 15.02.2017 г. до два дни преди датата на теста
  •  в регионалните центрове и бюра?

?за приемане на документи

от 15.02.2017 г. до два дни  преди датата на теста
2. Приемане на документи и такси за кандидатстване:
  •  в ТУ – София – Център по информационни ресурси (ЦИР), блок 2, партер, „вход само за кандидат-студенти”

(от 19.06.2017 г. до 01.07.2017 г.)*
(от 8.30 до 16.00 ч.)

(вкл. 24 юни (събота), 25 юни (неделя)
и 01 юли (събота))

  •   по интернет
 (от 19.06.2017 г. до 01.07.2017 г.)*
  •  в регионалните центрове и бюра за приемане на документи
(от 19.06.2017 г. до 01.07.2017 г.)*
(от 8:30 до 16:00 ч.)
( вкл. 24 и 25 юни –
събота и неделя, и 01 юли (събота) )

* За кандидатстващи само с предварителни изпити и/или държавни зрелостни изпити – от 19.06.2017 г. до 05.07.2017 г. (вкл. 24 юни (събота), 25 юни (неделя), 01 юли (събота) и 02 юли (неделя)).

[su_list]

[/su_list]

[su_box title=”Технически университет – гр.София” box_color=”#61686e”]

  • тел: 02 965 36 01, 02 965 21 74, 02 965 21 11
  • адрес: гр. София, бул.”Кл. Охридски” 8
  • E-mail: ksk@tu-sofia.bg
  • сайт: www.tu-sofia.bg [/su_box]