Blog

Бюра на центъра за кандидатстудентска подготовка и информация
за прием на кандидатстудентски документи за
Югозападен университет “Неофит Рилски”, кампания 2011г. / 2012г.

Благоевград, ул. “Ив. Михайлов” 66, ЮЗУ, I  Учебен корпус, тел. 0887/886 012

Бургас, бул. “Хр. Ботев” 48,  /Военен клуб/, тел. 0888 / 305 539;  0889/598 584;  0889/184 679  и  0885/754 496

Варна, ул. “Хр. Ботев” 3 А, / ЦИО “Вектор” зад Полиграфията / тел. 052/602 183 и  052/612 266

Видин, ул.”Ал.Батенберг” / салон на ж.п. гара /, тел. 0887/327 768 и 0887 473 345

Велико Търново, ул. “Бачо Киро” 2, Читалище “ИСКРА”, тел.  0889/720 553 (за времето  от 11.01.2010 до 15.05.2010 г.)

ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Учебен корпус № 5, зала 400, тел. 0889/720 553 (след  14.06.2010 г.)

Враца, Педагогически  колеж, І първи учебен корпус, тел.  092/641 086 и  0886/981 155 (за времето от 11.01..2010 до 14.06.2010 г.)

ул. “Антим І”  12, СОУ “Козма Тричков” тел. 092/624113 и  0886/981 155  (след  14.06.2010 г.)

Габрово, Площад “Първи май” № 1, ет. 2., /над редакцията на в-к “Сто вести”/,  тел.  0889/510 557 (за времето от 11.01..2010 до 14.06.2010 г.)

ул. “Х. Димитър” 4, Технически университет – Ректорат, тел. 066/800 375 и  0889/510 557  ( след  14.06.2010 г. )

Добрич, ул. “България” 11, /  РПЦ  (Дом на учителя) /,  тел. 058 / 602 760

Казанлък, Хуманитарна гимназия “Св. Св. Кирил и Методий”, тел. 0431/62 567;  0878/799 297 и 0898/309 636

Кърджали, СОУ “Отец Паисий”, тел: 0361/6 59 12 и 0886/676 146

Кюстендил, ул. “Заимов” 2 , тел. 0894 / 831 408

Ловеч, ул.”Съйко Съев ” 31 /Технически колеж/, тел. 0886/430 997 и тел. 0899/852127

Монтана, ул.”Трети март”  98, ет.1., /Младежки дом/ ,тел. 0888/932 484 и 0888/630 775

Пазарджик, ул. “Болнична” 17,  /Бивш  медицински факултет. Вход от страната на болницата /,  тел. 034/444 600  и  0898/831 917

Перник, Природо-математическа гимназия “Хр.Смирненски”, кв. Монте Карло № 1, тел. 076/608 766 и 0887/060 375

Плевен, бул. “Русе” 10 А, /Сградата на асансьорни сервизи/,  тел.  0898 / 684 844 и  0889  / 223 961 (за времето от 11.01.2010 до 14.06.2010 г.)

бул. “Дойран” 77, /Военен клуб/, тел. 0898/684 844 и  0889/223 961  (след  14.06.2010 г.)

Пловдив, ул. “Цанко Дюстабанов” 25  /сградата на Технически университет  – филиал Пловдив/  тел.  032 / 659 502 и 0888 645 158

Разград,  ул. Н. Вапцаров” № 10, /Общежитие за средношколци/,  тел.  0878/942 491  (за времето от 11.01.2010г. до 14.06.2010 г.)

ул. “Антим І” № 1, Читалище “Развитие”,  тел.  0878/942 491  (след  14.06.2010 г.)

Русе, ул. Николаевска” 66, ет.1., /Стоматологията/, тел. 0885 / 739 527

Свищов, ул. “Цар Освободител” 23, ет.2., тел. и  0899 /147 784  и тел. 0898/524 365

Силистра, бул. “Македония” 121, / ПГСУАУ “Атанас Буров” /, тел. 086 / 823 025  и  0889 / 909 141

Сливен, ул. “Цар Освободител” 5 (Военен клуб)   тел.  0889/533 030 и 0889/533 131

Смолян, бул. “България” 58, етаж 2, стая 11, /Бивш профсъюзен дом/,  тел. 0301/63763

София, бул. “Витоша” 134, ХХІІ СОУ “Г.С.Раковски”, тел. 02/954 46 61 и  0887/060 375

София, МГУ “Св. Йоан Рилски”, Студентски град, Център за обучение и квалификация тел.  0887/060 375

Стара Загора, ул. “Армейска” 9, /в сградата на Института за квалификация на учители,  до Музикалното училище/, тел. 042/257 103  и  042/646 107

Търговище, Читалище “Напредък”, бул. “Ст.Мавродиев”, ет.2, тел. 0887/927 463

Хасково, Народно читалище “Заря”, ет.1, /Централен вход/, тел. 038/665 413 и  0887/035 598

Шумен, ул. “Съединение”  105, / Младежки дом /,  тел. 054/877 532 и 0887/225 112

Ямбол, ж.к Диана, Студентски общежития, блок 14, тел. 046/669 187;  046/669 184  и 0886/853 731

[su_list]

[/su_list]

[su_box title=”Югозападен Университет Неофит Рилски – Благоевград” box_color=”#993300″]

  • тел: +359 73 58 85 46, +359 73 88 55 05
  • адрес: гр. Благоевград, ул. “Иван Михайлов” 66
  • E-mail: ztaneva@uni-plovdiv.bg
  • сайт: www.swu.bg

[/su_box]