Матури и приемни изпити в БСУ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

logo-bsuМатури и приемни изпити в БСУ за кандидат студентска кампания 2015/2016

За всички специалности, с изключение на „Право”, приемът е с оценки от държавни зрелостни изпити (матури). Можете да кандидатствате също и с приемен изпит в БСУ или с оценка от приемен изпит, положен в друг университет. За специалност „Право” приемните изпити са по български език и по история на България.

 • Български език – тест: 15 март; 26 април; 21 юни; 19 юли; 16 август; 13 септември.
 • История на България – тест: 14 март; 25 април; 20 юни; 18 юли; 15 август; 12 септември.
 • СТОП – тест: 14 март; 25 април; 20 юни; 18 юли; 15 август; 12 септември.

Какво съдържа тестът по български език:

 • Първата задача е за проверка на правописа на отделни думи и форми. Тя съ­дър­­­жа 60 словоформи. Някои от тях са из­­пи­са­ни правилно, а някои – погрешно. Кандидат-студентите трябва да под­чертаят с права линия само верните.
 • Втората задача включва изречения, в които са допуснати гра­мати­чес­ки и правописни грешки от различен характер Изре­че­ния­та се преписват, като се отстраняват до­пус­на­тите грешки.
 • Третата задача е пунктуационна. Текстът се преписва, като се пос­та­­вят пропуснатите препинателни знаци, без да се променят границите на изреченията.
 • Четвъртата задача е есе в рамките на 2-3 стра­ници по дадена тема с морално-етична, социално-поли­ти­­ческа или културологична проблематика.
 • Продължителността на изпита е 4 часа. Примерни тестове по български език – Вариант 1 , Вариант 2

Какво съдържа тестът по история на България:

 • Първата част включва 33 въпроса от т. нар. задачи с избираем (или структуриран) отговор. Чрез тях се цели да бъдат проверени знанията на кандидат-студентите за определени факти, събития, явления, процеси и личности от историята на българите, а също уменията им да се ориентират в някои важни исторически термини и понятия
 • Втората част се състои от съществен въпрос от българското минало, на който кандидат-студентите трябва да дадат свободен писмен отговор в обем до три страници. Целта е да бъдат проверени уменията им да изложат съответстващи на въпроса исторически факти и събития, да ги анализират и да формулират убедителни изводи.
 • Продължителността на изпита е 4 часа.

Какво съдържа тестът СТОП:

 • СТОП е абревиатура на Студентския тест за обща подготовка. Създаден e от БСУ по подобие на теста SAT и проверява способността за бързо, адаптивно и логическо мислене.
 • Съдържа три раздела – езикови, математически и логически задачи. Всеки верен отговор носи 1 точка.
 • Времето за решаване на теста е 60 минути, като целта е да се постигнат максимален брой точки за кратко време.
 • Примерни СТОП тестове – Вариант 1 и Вариант 2

 

Бургаски свободен университет
 • тел. +359 56 900 419, +359 56 900 400
 • адрес: 8001 Бургас, бул. “Сан Стефано” 62
 • сайт: www.bfu.bg
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Сподели