Blog

Кандидатстудентски теми по История.

I. СРЕДНОВЕКОВИЕ

1. Създаване и укрепване на българската държава (7 век – първата половина на 8 век)

2. Утвърждаване, укрепване и териториално разширение на България през 8 век – първата половина на 9 век

3. Политически и духовен подем на България през втората половина на 9 век. България при княз Борис I – (852-889)

4. Политическо могъщество и златен век на българскат култура при Симеон Велики (893-927)

5. Борбата на българския народ срещу византия (втората половина на 10 век – средата на 12 век)

6. Възстановяване на българската държава и развитието й (1186/6 – 1207)

7. Развитието на българската държава през първата половина на 13 век (1207-1241)

8. Религиозни и социални движения в средновековна България

II. БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ 15 век – 19 век

9. Българските земи под османска власт (15 век – 17 век)

10. Българските антиосмански въстания (15 век – 17 век)

11. Българската култура (15 век – 17 век)

12. Начало на българското възраждане. Зараждане на национално освободителната идеалогия – Паисий Хилендарски и Софроний Врачански

13а. Движение за новобългарска просвета и развитие на възрожденската култура

13б. Движение за независима българска църква

14. Политическите борби през 18 век и първата половина на 19 век. Начало на организирано ??националноосвободителното движение на – Г.С. Раковски

15. Българското националноосвободително движение в края на 60-те и до средата на 70-те години. П. Каравелов, Васил Левски, Христо Ботев

16. Априлско въстание – 1876г.

17. Руско-турската война (1887 – 1878) и освобождението на България

III. БЪЛГАРИЯ В НОВОТО ВРЕМЕ

18. Възобновяване и развитие на българската държава (1878-79 – 1881-85)

19. Съединението на княжество Българгия с източна Румелия (1885) и неговата защита

20а. Обществено-политическо развитие на България (1879 – 1894)

20б. Обществено-икономическо и политическо развитие на България след съединението до края на 19 век

21. Обществено-икономическо и политическо развитие на България в началото на 20 век

22. Националноосвободително движение на българите в Македония и одраниска тракия (1878-1912)

23. България в периода на войните (1912-1918)

24. Политически борби в България (1919 – 1923). Управление на БЗНС

25. България в годините на втората световна война (1939 – 1945)

Вижте учебно-изпитната програма за матурата по История

Вижте датите за провеждане на Матури 2017г.

[su_box title=”Допълнителни материали за подготовка по История за матура и кандидат-студенти” style=”glass” box_color=”#3337a5″ title_color=”#ffffff”]

[su_box title=”Тук може да намерите примерни тестове за Държавни Зрелостни Изпити (Матури).” box_color=”#4f8185″]