Blog

Кандидатстудентски теми по Биология

1. Сърдечно-съдова система – телесни течности, защитни функции на кръвта, кръвни групи, лимфна система, сърце и кръвоносни съдове, функции на сърцето.

2. Дихателна система – устройство и фунцкии, белодробна вентилация, газова обмяна и транспорт на газове, регулация на дишането и показатели за състоянието на дихателната система.

3. Храносмилателна система – функции, храна, витамини, устройство и фунцкии на устната кухина, устройство и функции на стомаха и червата.

4. Обмяна на веществата и на енергията.

5. Отделителна система – устройство и функции; Кожа – устройство и функици.

6. Терморегулация.

7. Възпроизводство и развитие на човека – мъжка полова система, женска полова система, зародишно развитие.

8. Нервна система – гръбначен мозък, главен мозък, вегетативна нервна система.

9. Ендокринна система – хипофиза и надбъбрична жлеза, други ендокринни жлези.

10. Сетивни системи – система на общата сетивност, зрителна система, слухова система, обонятелна и вкусова система, обонятелна система, вкусова система, равновесна система.

11. Тъкани, епителна и съединителна тъкан – мускулна и нервна тъкан, опорно-двигателна тъкан.

12. Човешкият скелет и устройство на костите – кости на скелета; Мускули – устройство на мускулите, енергетика и механизъм на мускулните съкращения.

Вижте учебно-изпитната програма за матурата по Биология

[su_box title=”Допълнителни материали за подготовка по Биология за матура и кандидат-студенти” style=”glass” box_color=”#3337a5″ title_color=”#ffffff”]

[su_box title=”Тук може да намерите примерни тестове за Държавни Зрелостни Изпити (Матури).” style=”soft” box_color=”#4f8185″]