Blog

logo-vtu

График за провеждане на кандидатстудентските изпити – 2016 г.

Университетски конкурсни изпити

Дата Час Изпит
19 март 2016 г. 9,00 Български език (тест)
20 март 2016 г. 9,00 История на България (тест)

Английски език

16 април 2016 г. 9,00 История на България (тест)

Английски език

17 април 2016 г. 9,00 Български език (тест)
28 май 2016 г. 9,00 Български език (тест)
29 май 2016 г. 9,00 История на България (тест)

Английски език

6 юни 2016 г. 9,00 Български език (тест)
7 юни 2016 г. 9,00 История на България (тест)

Английски език

Продължителността на изпитите по български език и по история е 2 астрономически часа, а на изпита по английски език – 3 астрономически часа.

Конкурсен изпит за специалностите във Филиал – гр. Враца

Дата Час Изпит
17 април 2016 г.

 

9,00 Български език (тест)

 

6 юни 2016 г.

 

9,00 Български език (тест)

 

Изпитът се провежда в сградата на Филиала – гр. Враца (Ученически комплекс № 1). Продължителността на изпита е 2 астрономически часа.

Конкурсен изпит за специалностите в Педагогически колеж – гр. Плевен.

Дата Час Изпит
6 юни 2016 г.

 

9,00 Български език (тест)

 

Изпитът се провежда в сградата на Педагогическия колеж – гр. Плевен (ул. “Никола Д. Петков” № 18). Продължителността на изпита е 2 астрономически часа.

Факултетски конкурсни изпити

Факултет по изобразително изкуство

Дата Час Изпит
23 април 2016 г. 8,00 Графика

Графичен дизайн и визуални комуникации

Живопис

Скулптура

Композиция

24 април 2016 г. 8,00 Рисуване
3 юли 2016 г. 8,00 Графика

Графичен дизайн и визуални комуникации

Живопис

Скулптура

Композиция

4 юли 2016 г. 8,00 Рисуване

Изпитите са явни и с продължителност:

– изпит по: графика, живопис (общ за специалностите живопис и стенопис) и композиция (за специалност рисуване и интермедия) –  по 6 часа;

– графичен дизайн и визуални комуникации и скулптура – 8 часа;

– изпит по рисуване – 8 часа.

Изпитите по: графика, графичен дизайн и визуални комуникации, живопис, композиция и рисуване се провеждат в Централния корпус на Факултета по изобразително изкуство (ул. “Независимост” № 48), а изпитът по скулптура – корпус “Скулптура” (ул. “Теодосий Търновски” № 2).

            Педагогически факултет

Дата Час Изпит
19 март 2016 г. 11,30 Проверка на говорните и комуникативни способности
20 март 2016 г. 11,30 Проверка на говорните и комуникативни способности
16 април 2016 г. 8,00 Физическо възпитание
9,00 Музика
11,30 Проверка на говорните и комуникативни способности
17 април 2016 г. 11,30 Проверка на говорните и комуникативни способности
28 май 2016 г. 11,30 Проверка на говорните и комуникативни способности
29 май 2016 г. 11,30 Проверка на говорните и комуникативни способности
4 юни 2016 г. 8,00 Физическо възпитание
9,00 Музика
6 юни 2016 г. 11,30 Проверка на говорните и комуникативни способности
7 юни 2016 г. 11,30 Проверка на говорните и комуникативни способности

Изпитите за проверка на говорните и комуникативни способности се провеждат в учебен корпус № 5 на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” (ул. “Христо Ботев” № 19), изпитите по физическо възпитание – Университетски спортен комплекс (ул. “Теодосий Търновски” № 2) и изпитите по музика – Аула на Великотърновския университет (ул. “Теодосий Търновски” № 2).

            Факултет “Математика и информатика”

Дата Час Изпит/Турнир
13 март 2016 г. 8,00 Математически турнир на ВТУ за ученици от ХІ и ХІІ клас
19 март 2016 г. 9,00 Тест по информатика и информационни технологии
16 април 2016 г. 9,00 Тест по математика
22 и 23 април 2016 г. Национален пролетен турнир по информационни технологии за ученици от VІІІ до ХІІ клас
5 юни 2016 г. 9,00 Тест по информатика и информационни технологии
11 юни 2016 г. 9,00 Математика

Изпитите и турнирите се провеждат в учебен корпус № 3 на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” (ул. “Арх. Георги Козарев” № 3).

            Филологически факултет

Дата Час Изпит
9 април 2016 г. 9,00 Български език и литература (разработване на тема)
4 юни 2016 г. 9,00 Български език и литература (разработване на тема)
23 април 2016 г. 9,00 Китайски език
21 май 2016 г. 9,00 Китайски език
5 юни 2016 г. 9,00 Френски език
5 юни 2016 г. 9,00 Испански език
11 юни 2016 г. 9,00 Руски език
13 юни 2016 г. 9,00 Немски език

Изпитите се провеждат в сградата на Ректората на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” (ул. “Теодосий Търновски” № 2).

 

            Православен богословски факултет

Представяне на портфолио от кандидатите, желаещи да се обучават в специалност Църковни изкустваиконопис, стенопис, дърворезба.Портфолиото трябва да включва минимум 5 творби, представящи художествените умения и интереси на кандидата.

Критерии, по които ще се оценяват творбите:

  1. Композиция;
  2. Рисунка;
  3. Графично, цветно или пластично решение.

Срок за представяне – от 21 март до 30 юни 2016 г.

Портфолиото може да бъде изпратено по електронен път на адрес:theolog@uni-vt.bg, по пощата на адрес: гр. В. Търново, ул. “Теодосий Търновски” № 2, Православен богословски факултет или на място в Православния богословски факултет.

            Юридически факултет

Дата Час Изпит
16 април 2016 г. 12,00 Тест за обща физическа подготовка
6 юни 2016 г. 12,00 Тест за обща физическа подготовка

Кандидатите за специалност Национална сигурност полагат и тест за обща физическа подготовка.

Филиал – гр. Враца

Дата Час Изпит
17 април 2016 г. 11,30 Проверка на говорните и комуникативни способности
6 юни 2016 г. 11,30 Проверка на говорните и комуникативни способности

Изпитите за проверка на говорните и комуникативни способности се провеждат в сградата на филиала на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” в гр. Враца (Ученически комплекс № 1).

            Педагогически колеж – гр. Плевен

Дата Час Изпит
6 юни 2016 г. 11,30 Проверка на говорните и комуникативни способности

Изпитът за проверка на говорните и комуникативни способности се провежда в сградата на Педагогическия колеж в гр. Плевен (ул. “Никола Д. Петков” № 18).

            Един ден преди изпита кандидат-студентът е длъжен да провери в коя сграда и зала е разпределен да се яви. Местата в залите се заемат 30 минути преди обявения час. Допускането до изпита става само срещу представен документ за самоличност и талона с входящия номер. На изпита за проверка на говорните и комуникативни способности се явяват само кандидатстващите за педагогически специалности  на една от трите посочени дати по избор.

СПРАВОЧНИК ЗА КАНДИДАТ СТУДЕНТА – ИЗТЕГЛИ ТУК

[su_list]

[/su_list]

 [su_box title=”Великотърновски университет Св.Св. Кирил и Методий” style=”glass” box_color=”#3337a5″]

  • тел. +359 62 628 030; +359 62 618 222
  • адрес: 5000 Велико Търново, ул. “Т.Търновски” №2
  • сайт: www.uni-vt.bg  [/su_box]