Blog

График за провеждане на ТОП и специализирани изпити 2017г.

1.Тест по общообразователна подготовка (ТОП)  Кандидатстудентският изпит за предлаганите от НБУ бакалавърски програми, както и за магистърски програми “Право” и “Архитектура”, е Тест по общообразователна подготовка. Някои от програмите изискват и полагане на специализиран изпит. Он-лайн  регистрация за  ТОП и програми

Записване Провеждане
Срок Място Дата Място
от 3 януари до 9 март 2017 г. НБУ – София

ЛЦ – Пловдив

ЛЦ – Видин

ЛЦ – Варна

11 март 2017 г. НБУ – София*

ЛЦ – Пловдив

ЛЦ – Видин

ЛЦ – Варна

 от 3 януари до 30 март 2017 г. НБУ – София

ЛЦ – Пловдив

ЛЦ – Видин

ЛЦ – Варна

 02 април 2017 г. НБУ – София*

ЛЦ – Пловдив

ЛЦ – Видин

ЛЦ – Варна

от 28 февруари до 20 април 2017 г. НБУ – София

ЛЦ – Пловдив

ЛЦ – Видин

ЛЦ – Варна

22 април 2017 г. НБУ – София*

ЛЦ – Пловдив

ЛЦ – Видин

ЛЦ – Варна

 

от 28 февруари до 11 май 2017 г.

НБУ – София

ЛЦ – Пловдив

ЛЦ – Видин

ЛЦ – Варна

 13 май 2017 г. НБУ – София*

ЛЦ – Пловдив

ЛЦ – Видин

ЛЦ – Варна

2. Специализираните изпити са под формата на тест, есе, събеседване или изпити по изкуствата. Резултатите от тях участват в балообразуването. Кандидатите, които не се явят или получат слаба оценка, не участват в класирането за съответната програма. НБУ предлага няколко сесии на ТОП. Всеки кандидат-студент сам решава колко пъти да се яви на ТОП, като в класирането участва с този резултат, който му осигурява най-висок състезателен бал. На ТОП не е необходимо да се явяват: чуждестранни граждани и кандидати със завършена образователна степен (професионален бакалавър, бакалавър, магистър).

Резултатът от теста е валиден и за следващата кандидатстудентска кампания.

2. Специализираните изпити са под формата на тест, есе, събеседване или изпити по изкуствата. Резултатите от тях участват в балообразуването. Кандидатите, които не се явят или получат слаба оценка, не участват в класирането за съответната програма.

Срокове за записване и дати за провеждане: ОЧАКВАЙТЕ СКОРО

 

ОПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИЗПИТИ 2017 Г.

ПРОГРАМА

ИЗПИТ

АНГЛИЦИСТИКА
(АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, КУЛТУРА И ЛИТЕРАТУРА) 
Тест по английски език на ниво В2. Кандидатите с международно признати сертификати се освобождават от специализиран изпит, като постиженията им се трансформират в шестобална система.
АРХИТЕКТУРА Изпит по рисуване в две части:

  • графично изобразяване на обемна композиция от предмети;
  • съставяне на обемно-пространствена композиция от стереометрични (обемни) елементи.
МРЕЖОВИ ТЕХНОЛОГИИ 
(на английски език)
Тест по английски език на ниво В2. Кандидатите с международно признати сертификати се освобождават от специализиран изпит, като постиженията им се трансформират в шестобална система.
МУЗИКА  Представяне на музикално изпълнение: свирене на инструмент, пеене, танци, електронна композиция или опит с тонрежисьорски програми.
ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА Представяне на портфолио – най-малко 15 авторски работи в областта на графичната рисунка, рекламния дизайн, снимков материал на пластични разработки или разработки за сценичен дизайн и костюми, и събеседване по творбите.
ПОЛИТИКАТА И ОБЩЕСТВОТО на английски език  Изпит на английски език за оценка на комуникативните способности (свободен разговор) и оценка на нивото на ползване (свободен преразказ на прочетен текст и тест).
ПСИХОЛОГИЯ на английски език  Тест по английски език на ниво В2. Кандидатите с международно признати сертификати се освобождават от специализиран изпит, като постиженията им се трансформират в шестобална система.
ТЕАТЪР  Изпълнение на монолог, етюд (театрален или пластичен) или танц по избор на кандидата.

  [su_list]

[/su_list] [su_box title=”НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ” style=”glass” box_color=”#3337a5″]

  • тел: (02) 8110 180; (02) 8110 212; (02) 8110 265; 
  • адрес: гр. София, ул. Монтевидео 21
  • сайт: https://www.nbu.bg

[/su_box]