Blog

Най-лесно – като преписваме. И това не е лошо начало. Стига да знаем откъде. Всеки се учи на нещо от нещо вече създадено, направено. Речта се усъвършенства с говорене, но за набавяне на липсващите думички е добре и да се чете. Особено за изразяването в писмена форма.

Писането за и по повод на литературата е едно от най-добрите упражнения за развиването на мисълта, обогатяването на речника, фразеологията. Защото литературата говори почти за всичко, което ни заобикаля, предлага словесни и ценностни модели, от които чрез приемане и отричане можем да създадем своите.

Образователното задължение за създаване на коментарни текстове като реакция на художествени текстове не е от най-приятните, но е неизбежно. И не е невъзможно да се превърне в интелектуално приключение.

Вижте датите за провеждане на Матури 2015г.

Вижте учебно-изпитната програма по:

[su_box title=”Допълнителни материали за подготовка за матура 2015 и кандидат-студенти 2015″ box_color=”#3337a5″ title_color=”#ffffff”]

[su_box title=”Тук може да намерите примерни тестове за Държавни Зрелостни Изпити (Матури).” box_color=”#4f8185″]