Blog

Четенето на какъвто и да е текст не е само про-читане на букви, думи, изречения. Четенето е раз-читане, т.е. разбиране на казаното.

Художествените текстове са по-различни от останалите, защото изричат хора и светове чрез творческата измислица на автора, която се надява да изглежда убедителна и истинна. Но това е неговото разбиране за истинност и то може да не съвпада с читателското, дори да не е близо до него (особено ако текстът е писан в много различно време от времето на четенето). Затова е доста по-трудно да се разбере казаното в една литературна творба. И все пак има начини, които помагат да се достигне до смисъла й или поне до тази част от него, която се възприема по сходен начин от повечето вероятни читатели

Разбирането на худежествения текст има две условия:

  • да харесаш това, за което се говори (четенето като удоволствие)
  • да те впечатли начинът, по който се говори.

Двете са свързани.

И най-драматичната история не може да те развълнува, ако е разказана нескопосано. И обратно. Понеже произведенията, изучавани в училище, са избрани предварително, харесването им от учениците не е гарантирано. Но може да се предизвика, ако се вникне в начина на направата им и се окаже, че чрез нея са отправени важни и за съвременния човек послания.

Вижте датите за провеждане на Матури 2017г.

Вижте учебно-изпитната програма по:

[su_box title=”Допълнителни материали за подготовка за матура 2017 и кандидат-студенти 2017″ box_color=”#3337a5″ title_color=”#ffffff”]

[su_box title=”Тук може да намерите примерни тестове за Държавни Зрелостни Изпити (Матури).” box_color=”#4f8185″]