Инструкции за провеждане на матури

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

В тази статия ще се запознаем с най-общите правила и задължения на зрелостниците, които трябва да бъдат спазени, за правилно и без проблемно явяване на държавните зрелостни изпити. Инструкциите, които ще разгледаме в статията ще преминат през трите основни етапа в провеждането на матурата, а именно преди, по време и след завършването на матурите.

Ще научите, какви права и задължения имат зрелостниците, как правилно и коректно да попълнят необходимата информация. Най-общо ще може да си отговорите на следните въпроси:

 • Какви документи трябва да представя, за да се явя на матура?
 • Какви помощни материали мога да използвам по време на изпита?
 • Какви материали трябва да получа от квесторите?
 • Какви са начините за обозначение на верните отговори?
 • Какви задължения и права имам, като зрелостник?

Преди започване на държавния зрелостен изпит зрелостникът:

 1. Влиза в изпитната зала с документ за самоличност (лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС) и със служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити;
 2. Заема определеното му работно място 15 (петнайсет) минути преди началото на изпита;
 3. Носи и ползва на всеки държавен зрелостен изпит химикалка, която пише със син или с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник, а ако е зрелостник с нарушено зрение – и брайлова машина, преносим компютър с брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства;
 4. Получава от квестор голям бял плик, малък бял плик и листове за чернова;
 5. Изслушва настоящия инструктаж и се подписва в квесторския протокол от лявата страна на името си;
 6. Изключва изцяло всички мобилни устройства и ги предава на квестор, за да ги постави на видно място.

Непосредствено след обявяването на изпитния вариант:

 1. Получава от квестор свитък за свободните отговори, лист за отговори с прикрепена към него идентификационна бланка;
 2. Под прякото наблюдение на квестор на работното си място попълва с печатни букви трите си имена, ЕГН и входящия си номер от служебната бележка, отделя по линията на перфорацията идентификационната си бланка, и я поставя в малкия плик, без да го запечатва.
 3. Получава от квестор изпитния вариант.

По време на държавния зрелостен изпит:

 1. Запознава се с указанията за работа с изпитния вариант, листа за отговори и свитъка за свободни отговори. Указанията са в началото на изпитния вариант;
 2. В началото на държавния зрелостен изпит по чужд език изслушва два пъти текст за компонента „Слушане с разбиране”;
 3. Пише с черен цвят на химикалката, чертае с черен молив;
 4. Не преписва върху изпитната си работа текста, записан на дъската от квесторите;
 5. Не поставя знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа;
 6. Не напуска изпитната зала по-рано от 1 час след началото на държавния зрелостен изпит;
 7. Не ползва коректори, калкулатори, справочници, мобилни устройства;
 8. Не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита;
 9. Не подсказва и не преписва;
 10. В случай, че напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден;
 11. При необходимост получава допълнителни листове за чернова, като това се отбелязва от квесторите в протокола.

След приключване на работата:

 1. Под прякото наблюдение на квестора на работното си място залепва малкия плик, поставя го заедно със свитъка за свободни отговори и с листа за отговори в големия плик, залепва големия плик и го предава заедно с изпитния вариант и с листовете за чернова на квестора;
 2. Подписва се в протокола и незабавно напуска залата и сградата

Как се оценяват матурите?

Скала за оценяване на матурите
Оценка Точки
Слаб 2 До 22,5 т. вкл.
Среден 3 (3,00 – 3,49) 23 т. – 40,5 т. вкл.
Добър 4 (3,50 – 4,49) 41 т. – 58,5 т. вкл.
Много добър (4,50 – 5,49) 59 т. – 76,5 т. вкл.
Отличен (5,50 – 5,99) 77 т. – 94,5 т. вкл.
Отличен 6 95 т.  100 т.

Вижте датите за провеждане на Матури 2018г.

Вижте учебно-изпитната програма по:

Критерии за оценяване на матура:

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Сподели