Blog

Факти относно ТОП изпит в Нов Български Университет (НБУ)


Кои са разделите на ТОП?

•  Български език

•  Литература

•  История

•  География

•  Математика

•  Физика

•  Химия

•  Биология

•  Разсъждения

•  Семантика

Какво съдържа ТОП теста?

•  Във всеки раздел има по 10 въпроса.

•  Общо са 100 въпроса.

•  Максималният брой точки също е 100.

•  Всеки въпрос има 5 възможни отговора.

•  Само един от отговорите е верен.

•  Ако маркирате няколко отговора на един въпрос, не получавате точки.

•  Ако не посочите нито един отговор или ако посочите грешен отговор, не ви се отнемат точки

Какво проверява ТОП?

•   Раздел “Български език” проверява правописните умения, които се изучават от първи до седми клас.

•   Разделите “Литература”, “История”, “География”, “Математика”, “Физика”, “Химия” и “Биология” проверяват знанията от средното образование според Държавните образователни изисквания (ДОИ) на МОМН.

•   В тези раздели понякога се проверяват и знания от по- ранните класове, но само такива, които са важни и основополагащи за съответната наука.

•   В раздел “Разсъждения” се проверява разбиране при четене и логическо мислене, а в “Семантика” – познаване на смисъла на думи и изрази, родово-видови отношения, асоциативни вр ъ зки и други.

Кога и къде има изпити?

•   Изпитите се провеждат в няколко отделни сесии: през февруари, април, юни, юли и септември.

(Последната е само за незапълнените места в отделни програми.)

•   На всяка сесия, освен през септември, може да се обявят два последователни дни – събота и неделя.

(Може да се окажете на изпит в единия или в другия ден, но не и в двата.)

•   Изпитът започва от 9.00 часа или от 14.00 часа.

•   Изпити се провеждат и в центровете на НБУ в Пловдив и Варна.

(Можете да се явите и там, дори да искате да учите в София.)

Какво се случва в деня на изпита?

•  В деня на изпита задължително си носете разпечатката от отдел “Студенти”, на която пише датата, часа и залата, в която сте на изпит.

•  Непременно трябва да носите и документ за самоличност със снимка (лична карта, паспорт или шофьорска книжка).

Без документ за самоличност  и     разпечатката, няма да бъдете допуснати за явяване  на изпита!

•    Трябва да се явите поне половин час преди началото на изпита.

•    В началото на изпита ще получите от квесторите: тестова книжка, лист за отговори, чернова, молив и гума.

•    В тестовата книжка е самият тест. В нея не се пише!

•    В черновата можете да пишете каквото си пожелаете. Тя се предава на квесторите в края на изпита, но не се използва при проверка на вашите резултати.

•    Моливът е единственото средство, с което можете да пишете по време на изпита. Не използвайте химикалки!

•    С гумата можете да изтривате, когато сгрешите. Но внимавайте да не се размаже или да не се скъса листът.

•    В листа за отговори още в началото трябва да попълните:

–   датата на изпита,

–   трите си имена,

–   ЕГН, кандидатстудентският си номер и варианта на теста.

По време на изпита е ЗАБРАНЕНО:

–  да се преписва;

–  да се подсказва на други кандидати;

–  да се носи помощна литература;

–  да се ползва GSM и фототехника;

–  да се работи с калкулатор;

–  да се излиза свободно;

–  да се говори и да се шуми.

Нарушаването на правилата се наказва с анулиране на изпитната работа!

С какъв резултат се приема в НБУ?

•  Въпросите в ТОП са с различна трудност.

За добро представяне не се очаква от вас да се справите с всички.

•  Имайте предвид, че за специалностите “Право” и “Архитектура” са много важни точките от някои раздели на ТОП.

•  Затова трябва да се опитате да постигнете максимален резултат от съответните раздели.

•  Средният резултат от ТОП е около 40-45 точки.

•  За да сте сигурни в шанса си да ви приемат, е необходимо да имате поне 60-65 точки.

•  Класирането обаче зависи и от други неща:

–  програмите, за които кандидатствате;

–  резултатите от ТОП на другите кандидати;

–  оценките от матурите (вашите и на другите кандидати);

–  резултатите от допълнителните приемни изпити (ако има такива).

•  В класирането участвате с най-добрия резултат от всичките си явявания на ТОП. Той се пресмята автоматично и не е нужно вие да го заявявате.

Кога излизат резултатите от ТОП и как могат да се проверят?

•  Резултатите излизат до 3 дни след провеждането на изпита.

•  Можете да проверите резултата си на Сайта на НБУ в “Резултати от ТОП”, като въведете кандидатстудентския си номер и своето ЕГН.

•  Освен точките по раздели и общия брой точки, ще видите и стойности в проценти. Това е т.нар. “процентил” и той показва какъв процент от явилите се на дадената дата имат по-нисък резултат от вашия.

Пожелаваме ви успех на теста и добро класиране!

[su_list]

[/su_list]

[su_box title=”НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ” style=”glass” box_color=”#3337a5″]

  • тел: (02) 8110 180; (02) 8110 212; (02) 8110 265; 
  • адрес: гр. София, ул. Монтевидео 21
  • сайт: https://www.nbu.bg

[/su_box]