Blog

През 2015 г. Икономически университет – Варна въвежда ранно записване на кандидат-студенти.

 От тази възможност могат да се възползват:

 1. Кандидат-студенти, лауреати на национални, международни и организирани от ИУ – Варна олимпиади;
 2. Кандидат-студенти, получили оценка минимум Отличен 5,50 на електронен кандидатстудентски изпит, положен в университета.

 Икономически университет – Варна организира, съвместно със средни училища, Национални олимпиади в следните тематични области:

 • Математика
 • Информатика
 • Български език и литература
 • География на България
 • Икономика
 • Управление
 • Предприемачество

 Резултатите, постигнати от кандидат-студентите на посочените олимпиади, се признават при кандидатстване в Икономически университет – Варна по регламент определен от Академичния съвет.

 Лауреатите (класирани на първите три места) на съответната олимпиада, ползват преференции при кандидатстване и прием в университета. Класираните на първо място, с постигнат резултат минимум 50% от максималния брой точки, се приемат в специалност по избор и се освобождават от заплащане на семестриални такси за първата година от обучението. Класираните на второ и трето място, с постигнат резултат минимум 50% от максималния брой точки, при записване за студенти в университета, се освобождават от заплащане на семестриална такса за първия учебен семестър.

СРО­КО­ВЕ ЗА ПО­ДА­ВА­НЕ НА ДО­КУ­МЕН­ТИ ЗА УЧАСТИЕ В КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

от 20 април до 23 април включително за кандидат-студенти, кандидатстващи за ранно записване
от 22 юни до 08 юли включително за кандидат-студенти, завършили средно образование

Всеки кандидат-студент има право да се яви на електронен кандидатстудентски из­пи­т по Математика, География на България и/или Български език и литература на всички обявени в графика дати, като всеки от конкурсните изпити важи за кандидатстване във всички специалности.

Електронните тестове по Български език и литература и География на България включват 80 въпроса, а тестът по Математика включва 60 въпроса. За изпита по математика е разрешено ползването на електронен калкулатор и справочник по математика за кандидат-студенти, издаден от ИУ – Варна, или други справочници, одобрени от МОН.

Изпитните варианти се съставят автоматично от системата за генериране на тестове при стартиране на изпита.

Продължителността на електронните кандидатстудентски изпити е 3 часа.

Такси/цени

Цена в лева с ДДС

Кандидатстудентски справочник

8.40 лв.

Примерни тестове за кандидатстудентски изпити –
в продажба са примерните тестове издадени през 2014 г.
(няма да има ново издание за 2015 г.)

7.00 лв.

Кандидатстудентски справочник и примерни тестове за кандидатстудентски изпити могат да бъдат закупени от книжарницата в основна сграда на Икономически университет – Варна на адрес бул. „Княз Борис І“ № 77

Работно време на книжарницата:
от понеделник до петък
08:00 – 12:00 ч.
12:30 – 16:30 ч.

ТАКСИ

Такси Цена в лева с ДДС
Участие в кандидатстудентски изпит – за първо явяване
(по всеки предмет)
50 лв.
Участие в кандидатстудентски изпит – за следващо явяване
(по същият предмет)
20 лв.
Издаване на сертификат с резултат от кандидатстудентски изпит
(заплаща се само при първоначално явяване)
10 лв.

Обслужваща търговска банка:

“ИНВЕСТБАНК” АД – клон Варна
IBAN: BG62IORT73773106894500
BIC: IORTBGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна

във вносната бележка, в полето “задължено лице”, се изписва името – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на кандидат-студента, а за “основание на плащане” се изписва “такса за участие в кандидатстудентски изпит”

 

[su_list]

[/su_list]

[su_box title=”Икономически университет – гр. Варна” box_color=”#aa2f34″]

 • тел. 052/643-360
 • адрес: гр.Варна, бул. “Княз Борис I” №77
 • сайт: www.ue-varna.bg

[/su_box]