Blog

logo-tu-sofia

В ТУ може да се кандидатства в 29 специалности.

За инженерните специалности се кандидатства по желание с една от възможностите:

  • зрелостен изпит по български език и литература;
  • зрелостен изпит по математика;
  • зрелостен изпит по физика;
  • тест по математика (на предварителна или на редовна сесия).

За специалност „Приложна математика“ не се допуска кандидатстване с зрелостен изпит по български език и литература.

Състезателният бал на кандидат-студентите за специалностите „Стопанско управление” и „Публична администрация” се образува, като към оценките по математика и география от дипломата за средно образование се прибави една от следните оценки:

  • от успешно издържан държавен зрелостен изпит (матура) по български език и литература, или по математика, или по география, или по история,  или по чужд език, умножена по 2.9;
  • от тест по математика (предварителен или редовен), умножена по 3.

За специалност „Инженерен дизайн“ се кандидатства само с изпити по рисуване и композиция.

Всяка година в университета се организират кандидат-студентски подготвителни курсове по Математика, Рисуване и Композиция в периода от декември до юли.

За по-добро ориентиране в изпитния материал се публикуват конкурсни задачи давани през настоящата година и няколко предходни години.

Полезна информация за кандидат-студента е показаната статистика, отразяваща обобщените резултати от изпити и достигнати минимални балове при класиране. Тя обхваща периода от уч. 2008 / 2009 до момента.

Курсовете за подготовка на кандидат-студенти по „Рисуване“ и „Композиция“  за прием в ТУ-София за учебната 2016/2017 година за специалност „Инженерен дизайн” се организират от катедра „Инженерен дизайн” , Машиностроителен факултет  в ателиета на катедрата 4502 и 3243:

Вид на курса Периода на
провеждане
Дни на
провеждане
Брой часове
на ден – занятие
Цена за
1 занятие
Целогодишен 14.11.2015-30.04.2016 Всяка работна
събота от 9:00ч.
до 18:00ч.
10 учебни часа:
5 уч.ч. – Рисуване
5 уч.ч. – Композиция
30 лв.
Ускорен 30.05.2016-01.07.2016 Всеки ден без
събота от 9:00ч.
до 18:00ч
10 учебни часа:
5 уч.ч. – Рисуване
5 уч.ч. – Композиция
30 лв.

За информация : каб. 4524 на ТУ – София, тел. 965 3248, 0895 588576М. Иванова

?Таксата се внася на място.

?Курсове за подготовка на кандидат-студенти по математика за прием в ТУ-София се организират от Факултета по приложна математика и информатика.

?Вид на курса Период Дни на провеждане Брой учебни часове Брой часове на ден Цена на курса
Съботен От края на октомври 2015
до края на март 2016
Събота от
9.00-14.00 ч.
100 6 уч. ч. 400 лв.
Съботно- неделен От началото на февруари
до края на март 2016г.
Събота и неделя
9.00-14.00 ч.
60 6 уч. ч. 300 лв.
Ускорен Априлска ваканция Всеки ден 60 6 уч. ч. 300 лв.
Юни Всеки ден 60 6 уч. ч. 300 лв.

Групите се сформират при минимум 18 души

Записването стaва след внасяне на таксата за съответния курс вкаб. 2230А , каб. 2228А в бл. 2на ТУ-София от9.00 часа до 16.00 часа.

Телефони за информация : (02) 965 24-76, (02) 965 33-79, (02) 965 24-78

[su_list]

[/su_list]

[su_box title=”Технически университет – гр.София” box_color=”#61686e”]

  • тел: 02 965 36 01, 02 965 21 74, 02 965 21 11
  • адрес: гр. София, бул.”Кл. Охридски” 8
  • E-mail: ksk@tu-sofia.bg
  • сайт: www.tu-sofia.bg [/su_box]