Blog

Таксата за кандидатстудентските изпити може да се внася и по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на Софийския университет “Св. Климент Охридски”:

БНБ – ЦУ

IBANBG52 BNBG9661 3100 1743 01

Банка: БНБ; BIC CODEBNBGBGSD

Титуляр: СУ “Св. Климент Охридски”

Задължено лице (вносител) – КАНДИДАТ-СТУДЕНТЪТ

Във вносната бележка за “задължено лице” (вносител) се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За “основание за плащане” се изписва “КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА”.

[su_list]

[/su_list]

[su_box title=”СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ‘СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ'” box_color=”#3337a5″]

  • телефон: (02) 9308 380, (02) 9308 400
  • факс: (02) 9460 255
  • адрес: 1504 София, бул. “Цар Освободител” 15
  • сайт: www.uni-sofia.bg[/su_box]